Menu witryny

Marek Byrczek


Specjalista chorb wewn?trznych, specjalista kardiolog.

Lekarz z wieloletnim do?wiadczeniem w wykonywaniu bada? echokardiograficznych oraz echokardiograficznych testw dobutaminowych.

Aktualnie pe?ni funkcje zast?pcy Ordynatora Oddzia?u Kardiologicznego z Pododdzia?em Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Pracowni? Hemodynamiki Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku.

Poza prac? jego pasj? s? podr?e motocyklem.