Menu witryny

Witamy na stronie pracowni USG


Podstawowym zakresem naszej dzia?alno?ci jest


  • Dopler USG t?tnic szyjnych i kr?gowych
  • Dopler USG t?tnic nerkowych
  • Dopler USG uk?adu ?ylnego ko?czyn grnych i dolnych
  • Dopler USG uk?adu t?tniczego ko?czyn grnych i dolnych
  • Dopler USG aorty oraz t?tnic i ?y? biodrowych
  • UKG serca
  • USG jamy brzusznej
  • USG tarczycy
  • Echokardiograficzna prba obci??eniowa z zastosowaniem dobutaminy
  • Test wysi?kowy

Badana wykonywane s? na aparacie GE Vivid S5 zakupionym w 2010 roku


Rejestracja telefoniczna codziennie od 8:00 do 20:00 601-527-104